Thuismentoren voor brugklassers


op scholen in Arnhem

School

Als een leraar van groep 8 voorziet dat een leerling extra steun en aandacht nodig heeft bij de overgang naar de brugklas, kan hij of zij het kind aanmelden bij School’s Cool Arnhem. Het gaat dan vaak om leerlingen die het in groep 8 nog redelijk doen, maar door omstandigheden het risico lopen onder hun niveau te presteren of zelfs voortijdig het onderwijs te verlaten.


Ook kunnen leerlingen worden aan­gemeld door mentoren in het brugjaar op het voortgezet onderwijs.


Kinderen worden vooral voor­gedragen door basisscholen in de gemeente Arnhem. Daarnaast kunnen ook ouders en andere begeleiders dan wel begeleidende instanties leerlingen aanmelden. In alle gevallen wordt contact opgenomen met de leerkracht van groep 8 van de basisschool of met de mentor in het brugjaar van het voortgezet onder­wijs.


Alle basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs in de gemeente Arnhem ontvangen een voordracht formulier en de criteria voor aan­melding. Voor meer informatie over de criteria kan contact worden opgenomen met Marjon van Bussel, mentorcoördinator, via e-mailadres marjon@schoolscoolarnhem.nl.


De leerkracht van groep 8 of de mentor in de brugklas kan het kind aanmelden, na toestemming van de ouders en instemming van het kind. Na aanmelding vindt een voor­bespreking plaats met de leerkracht van groep 8 dan wel de mentor van de brugklas en eventueel de intern begeleider van de basisschool dan wel de zorgcoördinator / orthopedagoog van de middelbare school.


In overleg met de basisschool of het voortgezet onderwijs kan een kennismakings- of informatieavond voor ouders en kinderen plaats­vinden.


Op basis van de kennismaking en de verkregen informatie wordt ver­volgens gezocht naar een geschikte thuismentor voor het kind.